HOTLINE: 0913 465 179 - 0989 516 810 ZALO: 0913 465 179 - 0989 516 810 Email: info@huegreentravel.vn

 » Dịch vụ

Dịch vụ

Huế - Hà Nội

Thời gian khởi hành: 5PM & 6PM

459 Trần Khát Chân

250.000 VNĐ

Huế - Đà Nẵng

Thời gian khởi hành: 8AM & 1PM

65 Đường 3/2-, TP Đà Nẵng

80.000 VNĐ

Huế - Hội An

Thời gian khởi hành: 8AM & 1PM

137 Trần Nhân Tông - Hội An

90.000 VNĐ

Huế - Phong Nha

Thhời gian khởi hành: 5PM

Backpacker Hotel

150.000 VNĐ

Huế - Hạ Long

Thời gian khởi hành: 5PM

420.000 VNĐ

Huế - Cát Bà

Điạ điểm khởi hành: 5PM - 34 Ngu Chi Son Street

460.000 VNĐ

Huế - Hội An - Nha Trang

Thời gian khởi hành: 1PM

18A Trần Hưng Đạo - Nha Trang

295.000 VNĐ

Huế - Hội An - Nha Trang - Sài Gòn

Thời gian khởi hành: 1PM

237 Phạm Ngũ Lão - Sài Gòn

460.000 VNĐ

500.000 VNĐ

550.000 VNĐ

600.000 VNĐ